Pirati Sabdo Pembayun

Pirati Sabdo Pembayun

piranti gaib sabdo pembayun www.jimatsakti68.com

Pirati Sabdo Pembayun

piranti ini fungsi utamanya membimbing kepada tindakan terpuji, Kejujuran dan timbang rasa

Melancarkan rejeki
Membangkitkan wibawa luar biasa
Mendatangkan simpati
Mudah dipercaya
Membantu mendapat cinta sejati
Menajamkan daya ingat
Menajamkan mata Batin
Menaikan kesaktian
Perlindungan Keselamatan
Kepemimpinan
Pangkat drajad dan karir

mahar
8,1 jt

Ki Sura Jalasutra

Lihat semua artikel penulis

Tinggalkan Balasan