Gold Djinn

Gold Djinn

gdjjn

ini cucu cucunya marid djinn
Jin emas sangat terkenal untuk kekayaan,
melancarkan jalur rejeki dan mempertahakan rejeki tersebut.
salah satu cara memcapai kekayaan dan keberuntungan

type skill kusus gold djinn ada banyak tergantung dan garis keturunan dan kelompok mereka

Fungsi General:
Mengabulkan permintaan wajar

Fungsi Khusus

  1. Wealth, Prosperity, Success, Good Luck, Unlimited Wishes ==Mahar 1,8 jt
  2. Refresh Love, New Love, Fiery Sex, Sensuous Desires ======Mahar 2.5 jt
  3. Gambler’s Luck, Games of Chance ===================Mahar 4.6 jt

 

Hp : 081318006590

Ki Sura Jalasutra

Lihat semua artikel penulis